AG Advokat

Om företaget

AG Advokat är Sveriges ledande byrå inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Våra medarbetare är specialiserade på juridiken inom dessa affärsområden och vi har lång erfarenhet av transaktioner, finansiering, byggprojekt, leveransavtal och tvister. Vi är idag cirka 90 medarbetare och sitter i NK-huset mitt i centrala Stockholm.

De viktigaste komponenterna bakom vår framgång har dels varit rekryteringen av skickliga medarbetare, dels vår ständiga strävan efter att utvecklas, men också att vi hela tiden ser till att ha roligt tillsammans på vägen.

Vi erbjuder en brant inlärningskurva med ständiga möjligheter att utvecklas i det dagliga arbetet. Det som utmärker arbetet hos oss är att även juniora biträdande jurister tidigt får klientkontakt och en helhetsbild av de ärenden vi arbetar i. Du får även en handledare som stöttar dig i din utveckling och stärker din kompetens ytterligare genom vårt utbildnings- och utvecklingsprogram. Vinstfördelningen mellan våra partners bygger på True Partnership, vilket främjar laganda och säkerställer att de bäst lämpade juristerna hanterar det enskilda ärendet.

Våra verksamhetsområden

Transaktion
Inom vår transaktionsverksamhet biträder vi våra klienter i samtliga faser av fastighetstransaktioner och du kommer ha varierande arbetsuppgifter i våra ärenden. Du blir en del av ett växande team med djup kunskap inom transaktioner och övrigt M&A-arbete samt kommersiell hyresrätt, fastighetsrätt, finansiering och bolagsrätt.

Entreprenad – avtal
Inom vår avtalsverksamhet arbetar vi med traditionell entreprenadjuridik med särskild inriktning mot proaktivt arbete där vi granskar, upprättar och förhandlar de avtal som används inom bygg- och fastighetsutveckling (huvudsakligen entreprenad- och konsultavtal). Hos oss kommer du att få arbeta med juridiken i Sveriges mest spännande byggprojekt! Vi följer också pågående entreprenadprojekt med löpande rådgivning och hantering av uppkomna tvister.

Entreprenad – tvist
Inom vårt verksamhetsområde tvist arbetar vi med att driva tvister i domstol eller skiljenämnd, inte sällan avseende större bygg- och anläggningsprojekt med omfattande tvistebelopp. Därutöver agerar vi som juridiskt projektstöd i pågående entreprenader, exempelvis i större infrastrukturprojekt.

Lediga jobb