Att skriva ett bra CV

Ett bra CV (curriculum vitae) är avgörande när du söker jobb. Ett CV ger arbetsgivaren en sammanfattning av din utbildning, arbetslivserfarenhet, färdigheter och mer. Här är en guide som hjälper dig att skriva ett effektivt och övertygande CV:

 1. Formatering och layout:
  • Välj ett professionell och lättläst typsnitt, som Arial eller Times New Roman.
  • Använd en tydlig struktur med sektioner som utbildning, arbetslivserfarenhet, färdigheter och personlig information.
  • Använd punktlistor och korta meningar för att göra texten lättläst.
  • Håll CV:et till en eller två sidor om möjligt.
 2. Personlig information:
  • Börja med att ange ditt fullständiga namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) och din adress.
  • Du kan också inkludera länkar till din professionella webbplats, LinkedIn-profil eller portfölj om det är relevant.
 3. Sammanfattning eller yrkesmål:
  • Skriv en kort sammanfattning i början av ditt CV där du framhäver dina viktigaste färdigheter och erfarenheter.
  • Om du inte har mycket arbetslivserfarenhet kan du istället skriva ett tydligt yrkesmål för att visa vad du strävar efter att uppnå.
 4. Utbildning:
  • Lista din utbildning i omvänd kronologisk ordning, med den senaste utbildningen först.
  • Inkludera namnet på utbildningsinstitutionen, examen/titel, datum för examen och eventuella akademiska utmärkelser.
 5. Arbetslivserfarenhet:
  • Återge din arbetslivserfarenhet i omvänd kronologisk ordning, med din senaste anställning först.
  • För varje anställning, ange företagets namn, din befattning, anställningsperiod och en kort beskrivning av dina ansvarsområden och prestationer.
  • Använd aktiva verb och kvantifierbara resultat för att demonstrera din effektivitet och påverkan.
 6. Färdigheter:
  • Skapa en sektion för att lista dina relevanta färdigheter.
  • Dela upp färdigheterna i kategorier som tekniska färdigheter, språkkunskaper, ledarskap eller andra relevanta områden.
  • Fokusera på färdigheter som är relevanta för den position du söker.
 7. Ytterligare sektioner:
  • Om du har utmärkelser, certifikat, volontärarbete eller andra relevanta erfarenheter, kan du skapa en separat sektion för dem.
  • Detta ger dig möjlighet att visa upp andra meriter som kan vara värdefulla för arbetsgivaren.
 8. Anpassa CV:et för varje jobb:
  • Varje gång du ansöker om ett jobb, anpassa ditt CV för att matcha kraven och beskrivningen i annonsen.
  • Framhäv de erfarenheter och färdigheter som är mest relevanta för den specifika positionen.
 9. Korrekturläsning och redigering:
  • Slutför alltid en noggrann korrekturläsning av ditt CV för att säkerställa att det inte finns några stavfel eller grammatiska fel.
  • Be gärna en vän eller familjemedlem att också läsa igenom det för att få en annan uppfattning.
 10. Format och språk:
  • Spara ditt CV i ett vanligt filformat, som PDF, för att säkerställa att formateringen bevaras.
  • Använd ett professionellt och affärsmässigt språk genom hela dokumentet.

Kom ihåg att ett CV bör vara en kort och kraftfull sammanfattning av dina erfarenheter och färdigheter. Var tydlig, specifik och koncis för att fånga arbetsgivarens intresse. Lycka till med jobbsökandet!

Läs mer

Lägg upp dina lediga jobb på vår plattform och få kontakt med kvalificerade kandidater direkt!